Pretraživanje

www.kamenplehan.hr 

Materijali

 

Travertin

Travertin

Travertin spada u skupinu karbonatnih sedimentnih stijena koje se odlikuju trakastom građom i prisutnošću šupljina koje se po potrebi popunjavaju cementom ili sintetičkim smolama. Lako se obrađuje i polira do visokog sjaja. Primjenjuje se za oblaganje vodoravnih i okomitih površina u eksterijeru i interijeru.

Travertin : Travertin : Travertin NavonaTravertin Navona
Travertin : Travertin : Travertin Romano ClassicoTravertin Romano Classico
Travertin : Travertin : Travertin Rosso PersianoTravertin Rosso Persiano
Travertin : Travertin : Travertin Giallo PersianoTravertin Giallo Persiano
Travertin : Travertin : Travertin NoceTravertin Noce